Daily Archives: 06.12.2010

Ӱштӹ Тьотя

Шамак дон семжӹ
П.Й. Ханникайнен.
Мырым 1901 ин сирӹмӹ

Тетявлӓ:

Ӱштӹ Тьотя, Ӱштӹ Тьотя
ош пандашан шонгы тьотя,
малын вара тупэт мыгыр?
Толок тишкӹ, шӹцок шыгыр.
Тошты пӓлӹм ӹлат тӹньӹ,
ӧрш пандашет пишок цевер,
тиштӹ ылыт пур´ тетявлӓ
соты сӹнзӓн мындришкӓвлӓ.

Ӱштӹ Тьотя, Ӱштӹ Тьотя
ош пандашан шонгы тьотя,
тол сагана, тишкӹ аяш,
мӓ сагана веселӓйӓш!
Тӹньӹм мӓ соок выченӓ,
толок тишкӹ, мыралтена,
мадылдална — кушталтенӓ
сусун жепнӓм эртӓренӓ. Читать далее

1 комментарий

Filed under Видео, Музык