Daily Archives: 10.09.2008

”Цикмä” журнал гишäн веле агыл

”Жерä” газетӹн 25-шӹ номерӹштӹжӹ (27.06.2008) журналист Ипполит Лобановын ”Цикмä” журнал гишäн сирӹмӹ пäшäжӹ паштек ӹшке шанымашвлäэм сирäлтӹнем. Кыды вäрежӹ, редактор семӹнь, шотеш пиштӹмӹ господин Лобановын шанымашвлäжӹ доно ик мелäн ам ыл гӹнят, кӹрмäшäм моло тӹнгäлäш агыл манын тидӹм ӹштӹнем – лач тӹдӹн фактвлäжӹлäн комментаривлäэм веле келесäлнем. Читать далее

Оставьте комментарий

Filed under Артикль-влак

Финн сирӹзӹ Вäйнö Линнан “Пäлӹдӹмӹ салтак” романжы кырык марла

“Сарта” книгä лыкмаш тене кäнгӹжӹм кого пäшäм ӹштен, тӹдӹ кымдан пäлӹмӹ финн сирӹзӹ Вäйнö Линнан романжым кырык марла пецäтлен лыктын. Кырык марлангдымы романышты 466 ӹлӹштäш. Яжо дизайнан дä яжо квалитетäн пумагаэш книгäм Суомиштӹ пецäтлӹмӹ. Ти романым алык марлаат лыдаш лиэш, тидӹм кок и перви Йошкар-Олашты лыкмы, алык марлангдышы Василий Яналов ылеш. Ти книгä Йенни дон Антти Вихурин Культура Фондын, Нийло Хеландерӹн Культура Фондын дä Суомин Сӹлнӹшая инфоцентрын палшымышты доно лäктӹн. Лыдшым романын анзыл шаяжы доно пäлӹмӹм ӹштенä. Читать далее

Оставьте комментарий

Filed under Артикль-влак