Tag Archives: на горномарийском

«Кидшер» ӹнде кырык марла шайыштеш

Kidsher_kmСӓмӹрӹквлӓн «Кидшер» интернет журналышты 1 июль гыц кырыкмарла вкладка пачылтеш.

— Кырык мары «Кидшер» – тидӹ у проект, кышкы сирен кердыт цилӓн, кӱ кырык марла ынгыла, — редактор Ольга Кузьмина шайыштеш. — Тиштӹ увервлӓм, интервьювлӓм культура дӓ искусствы ядмашвлӓм, образовани дӓ воспитани гишан сираш тӹнгӓлӹнӓ. Читать далее

2 комментария

Filed under Увер-влак

”Цикмä” журнал гишäн веле агыл

”Жерä” газетӹн 25-шӹ номерӹштӹжӹ (27.06.2008) журналист Ипполит Лобановын ”Цикмä” журнал гишäн сирӹмӹ пäшäжӹ паштек ӹшке шанымашвлäэм сирäлтӹнем. Кыды вäрежӹ, редактор семӹнь, шотеш пиштӹмӹ господин Лобановын шанымашвлäжӹ доно ик мелäн ам ыл гӹнят, кӹрмäшäм моло тӹнгäлäш агыл манын тидӹм ӹштӹнем – лач тӹдӹн фактвлäжӹлäн комментаривлäэм веле келесäлнем. Читать далее

Оставьте комментарий

Filed under Артикль-влак